Terug

CLT woning, de woning van de toekomst

Om aan het klimaatakkoord van Parijs te kunnen voldoen, zullen we op een andere manier woningen moeten gaan bouwen. Efficiënter, sneller en met minder impact op het milieu. Alleen op deze manier kunnen we de bouw verduurzamen én ervoor zorgen dat er genoeg woningen voor iedereen zijn. Een van de manieren waarop dit kan is door woningen van CLT te bouwen. Woningen van CLT hout zijn van hoge kwaliteit en duurzamer dan traditionele woningen van steen, staal en beton.

Wat is CLT hout?

CLT staat voor Cross Laminated Timber, oftewel kruislings gelamineerd hout, en wordt meestal van vurenhout gemaakt. Bij dit houtbouwsysteem worden massieve houten panelen kruislings aan elkaar verlijmd. Eerst wordt er een laag panelen horizontaal geplaatst en vervolgens verticaal. Het CLT wordt hierdoor in beide richtingen stijf en dit maakt het materiaal stevig en sterk. CLT hout kent verschillende toepassingen, er worden bijvoorbeeld wanden, vloeren en daken van gemaakt.

De voordelen van een CLT woning

CLT woningen hebben veel voordelen. Deze voordelen hebben zowel betrekking op de productie en bouw van de woning als de leefbaarheid van een CLT woning.

 • Snelheid: met CLT kan er veel sneller gebouwd worden dan met traditionele materialen zoals beton. CLT woningen worden vaak modulair of prefab gebouwd. Dit is efficiënt en zo kan een CLT woning al in drie dagen volledig geplaatst en opgeleverd zijn. Zo kunnen we de woningnood wel oplossen!

 • Minder CO2-uitstoot: bouw je met CLT? Dan wordt er per kubieke meter hout gemiddeld 1,1 ton CO2minder uitgestoten in vergelijking met de steenachtige bouwmaterialen.

 • CO2-opslag: hout haalt CO2 uit de lucht door het op te slaan. Dit draagt bij aan een kleinere ecologische footprint van de woning. In cijfers: er wordt ongeveer 0,9 ton CO2 per kubieke meter hout opgeslagen.

 • Herbruikbaar: mocht de woning worden gesloopt of verplaatst, dan is het CLT hout vaak te recyclen. 

 • Brandveilig: hout heeft een natuurlijk verkolingsproces. Als het in brand staat, verkoolt de buitenste laag van het hout en dit beschermt als het ware de binnenkant van het hout. Dit vertraagt de brand.

 • Natuurlijke uitstraling: CLT hout heeft een mooie natuurlijke uitstraling, daarom is stuken, behangen en verven vaak helemaal niet nodig.

 • Fijn binnenklimaat: hout is van nature vochtregulerend, waardoor het fijn wonen is.

 • Positieve invloed op je gezondheid. Wist je dat je zo’n 8.600 minder hartslagen per dag maakt in een houten woning dan in een huis van steen of staal? Da’s pas relaxen!

Hoe duurzaam is CLT woningbouw?

Bouwen met kruislaaghout, oftewel CLT, is om een aantal redenen duurzaam. Voor het produceren van CLT hout worden bomen gebruikt die PEFC- of FSC-gecertificeerd zijn. Dit betekent dat de bossen speciaal aangelegd zijn voor de productie van hout en dat deze duurzaam beheerd worden. Alleen volledig volgroeide bomen worden gekapt in deze productiebossen. Verder worden er vaak bomen terug geplant voor elke boom die wordt gekapt. Je moet het zien als een boer die geen graan verbouwt, maar hout.

Daarnaast kan hout helpen CO2 uit de lucht te halen. Tijdens het groeien van de boom haalt de boom CO2 uit de lucht. De CO2 wordt opgeslagen zolang het hout intact blijft, dus ook in bouwmaterialen wordt nog CO2 opgeslagen. Pas bij de verbranding komt de CO2 weer vrij. Door woningen van CLT te bouwen, stijgt de vraag naar CLT (en daarmee productiebossen). Uiteindelijk kan er dus meer CO2 uit de lucht worden gehaald door woningen van CLT te bouwen.

 Ten slotte is CLT hout een licht bouwmateriaal, veel lichter dan bijvoorbeeld beton. Hierdoor is er ook een lichtere fundering nodig. Vooral in het transport heeft dit effect op de milieubelasting, deze is veel lager dan bij traditionele bouw. Het kost namelijk veel minder energie om lichtere bouwmaterialen naar een locatie te brengen.

Wat zijn de voordelen van houtbouw?

Bouwen met CLT is een vorm van houtbouw. Bouwen met hout levert niet alleen een constructie op die stevig is en niet onderdoet voor betonbouw, er kleven ook nog een hoop andere voordelen aan houtbouw vast:

 • Brandveilig: ongelooflijk, maar waar. De buitenlaag van mass-timber verkoolt, wat de rest van het hout isoleert.

 • Gezonder binnenklimaat: hout reguleert vocht- en temperatuurschommelingen beter.

 • Herbruikbaar: met hout kan je ‘remontabel’ bouwen, zodat onderdelen ooit weer makkelijk kunnen worden hergebruikt.

 • Geluksgevoel: natuurlijke materialen hebben een positieve impact op ieders psyche en fysiek.

 • Lichter: 5x maar liefst, wat voor minder stikstofuitstoot zorgt bij transport.

 • Kortere bouwtijd: kan wel de helft schelen.

 • Minder overlast op de bouwplaats, door prefab en modulaire productie.

 • Veel minder bouwafval: nagenoeg niets zelfs.

 • Geen fossiele grondstoffen: een boom is een hergroeibaar organisme. 

Unbrick en CLT houtbouw

Alle woningen van Unbrick worden gebouwd met Cross Laminated Timber (CLT). De houten prefab CLT panelen komen binnen en hiermee wordt het casco opgebouwd. De modules bewegen door de productiehal en bij elke stap wordt er iets toegevoegd aan de woning: van buitenbekleding, zetwerk, kozijnen, glas, badkamer tot aan elektra. De complete modules worden op transport gezet naar de locatie en daar verder afgemonteerd. Uiteindelijk kunnen Unbrick-woningen ook weer volledig gedemonteerd worden, inclusief fundering. De woningen worden met behulp van CATIA ontworpen. Deze software zorgt ervoor dat het CLT heel precies op maat kan worden geleverd. Dit zorgt voor minder zaagverlies.

Hoe zorgt CLT voor een vermindering van CO2?

Bouwen met CLT zorgt voor een vermindering van CO2 op twee verschillende manieren. Ten eerste is er minder uitstoot van CO2 bij het bouwen met hout. Dit is uitgerekend door de TU Delft met een levenscyclusanalyse, waarbij de milieubelasting van hout en steenachtige bouwmaterialen is bepaald. Uit de resultaten bleek dat wanneer er voor hout wordt gekozen als bouwmateriaal in plaats van een steenachtig product, er gemiddeld 1,1 ton CO2 wordt bespaard. Ten tweede slaat hout CO2 op, zo’n 0,9 ton CO2 per kubieke meter hout. Dit gebeurt tijdens het groeien van de boom, de boom haalt de CO2 uit de lucht en slaat dit op. Wanneer de bomen worden gekapt en verwerkt tot bouwmaterialen, blijft de CO2-opslag intact en ontstaat er nieuwe ruimte om bomen te planten. Zo wordt er uiteindelijk meer CO2 opgeslagen: in het hout dat bouwmateriaal is geworden en in de bomen die nieuw zijn aangeplant. 

De Unbrick One

De Unbrick One is ontworpen als vakantiewoning. Zo heeft elke slaapkamer een eigen badkamer, net zo luxe als een hotel dus. De Unbrick One is er in twee varianten: een vierpersoons en zespersoons woning. De woning bestaat uit verschillende modules die worden geproduceerd in onze productiehal in Ede. Op locatie worden vervolgens de modules in elkaar gezet en afgemonteerd. De woning bestaat voor 80% uit hout, voornamelijk CLT. Door te bouwen met hout in plaats van steen bespaart de zespersoons Unbrick One 66,19 ton CO2. Daarnaast slaat het hout in de woning ook 54,15 ton CO2 op. Al het hout dat gebruikt wordt voor de Unbrick One is PEFC- of FSC-gecertificeerd. Voor elke boom die wordt gebruikt voor onze woningen, planten we er drie terug in speciaal hiervoor aangelegde productiebossen in Duitsland of Oostenrijk. De Unbrick One heeft ook zonnepanelen op het dak liggen. Hierdoor is de woning energiepositief en heeft zij het energielabel A++++. Hier zijn we zeker trots op! 

0:00